#fastfashion

#fastfashion

Hashtagen #fastfashion har blivit en trend inom gen Z, som bygger på att produktionen av plagg sker snabbt och billigt för att möta de senaste trenderna. Denna modell har blivit allt vanligare och populärare, särskilt med tillväxten av  TikTok och dess spridning.

Till att börja med, de mänskliga rättigheterna och välfärden för arbetare i klädfabrikerna runt om i världen är inte på något vis verifierad enligt lagarna som ska följas. De flesta fastfashion-plagg tillverkas under dåliga arbetsförhållanden, med låga löner och bristande säkerhetsstandarder.

För det andra bidrar snabbt mode till miljöförstöring på en enorm skala. Den höga produktionstakten och den korta livslängden för fastfashion-plagg leder till överkonsumtion och avfall. Kemikalier används också i stor utsträckning i tillverkningsprocessen, vilket förorenar vattendrag och jordbruksmark över tid.

WTPrints ståndpunkt är enkel: vi vägrar att stödja #fastfashion. Istället strävar vi efter att erbjuda kvalitetsprodukter som tillverkas med hänsyn till människor och miljö. Vi prioriterar långsiktiga relationer med tillverkare och förespråkar rättvis handel och rättvisa arbetsvillkor. Vi tror på en mer hållbar och rättvis modebransch, där varje person i produktionskedjan får en rättvis ersättning för sitt arbete.

 

Håller du med oss?

#ourvalues #fastfashion

Tillbaka till blogg